Harkinnanvaraiset avustukset

NWF:n jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus anoa avustusta osasta järjestämänsä tapahtuman kuluista. Avustusta voi anoa järjestetyistä kokeista tai muita tapahtumia varten, kuten vastaavakoetoimitsija- tai koulutusohjaaja-koulutukseen, jäsenleiriin tai muuhun vastaavaan tapahtumaan. Tapahtumat voivat siis olla myös muita kuin virallisia SKL kokeita.

Avustuksilla on tarkoitus tukea alueellista toimintaa ja aktiivisuutta järjestää toimintaa jäsenistölle kattavasti ympäri Suomen. Tavoitteena olisi mahdollistaa toiminnan järjestäminen myös niille alueille, joilla on pitkien välimatkojen tai vähäisen harrastajamäärän vuoksi haasteellisempaa järjestää tapahtumia.

Avustus myönnetään toteutuneiden kustannusten pohjalta jälkikäteen, ja avustuksen määrä on maksimissaan 30% tapahtuman kokonaiskustannuksista. Avustukselle on mahdollista hakea periaatepäätös ennakkoon, mutta maksu tapahtuu toimitettuun kululaskelmaan pohjautuen jälkikäteen. Poikkeustapauksissa on mahdollista maksaa osa tuesta etukäteen. Hakemus lähetetään osoitteeseen info@nwf.fi ja se käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa.

Kokeiden ja tapahtumien järjestämiseen avustusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraavin perustein:

  • Kokeen / tapahtuman osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokeen järjestäminen alueella jäisi tappiolliseksi (esim. maakunnittain tai kennelpiireittäin)
  • Yhdistys on osoittanut aktiivisuutta kokeiden ja tapahtumien järjestämiseen olosuhteista huolimatta
  • Järjestävästä yhdistyksestä riippumattomista syistä tuomari- tai tilavuokrakulut nousevat budjetoitua huomattavasti korkeammiksi