Rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi
Nose Work Finland ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Nose Work Finland ry
Nettisivut: www.nwf.fi
Sähköposti: puheenjohtaja@nwf.fi

3 Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä ylläpidetään ainoastaan sähköisenä ja se muodostuu Nose Work Finland ry:n jäsenten tiedoista. Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa jäsenyyden varmistaminen ja tiedon jakaminen. Rekisterissä olevista tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Jäsenrekisteristä jäsenen tiedot siirtyvät tarpeellisilta osin postituslistalle Mailchimp-palveluun, jonka rekisteriseloste löytyy täältä.
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Nose Work Finland ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

4 Rekisteriin merkittävät tiedot
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella hänen liittyessään jäseneksi. Rekisterinpitäjä ei vastaa jäsenten antamien tietojen oikeellisuudesta.
– Jäsenen etu- ja sukunimi
– Jäsenen katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja kotikunta
– Jäsenen sähköpostiosoite
– Jäsenen syntymäaika
Seuraavat tiedot tallentuvat jäsenrekisteriin automaattisesti jäseneksi liittymisen ja jäsenmaksun maksamisen yhteydessä
– Jäsenmaksupäivä
– Jäsennumero
Jäsenellä ei ole mahdollisuutta lisätä rekisteriin muita tietoja.
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on milloin tahansa pääsy tarkastelemaan ja muokkaamaan omia tietojaan. Jäsen voi myös tarvittaessa pyytää korjaamaan virheelliset tietonsa tai vaatia tietojensa poistamista. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Jäsentä voidaan pyytää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Pyynnön toteuttamisesta voidaan kieltäytyä sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

5 Tietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

6 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiseen jäsenrekisteriin pääsy on suojattu tietoturvamenettelyillä ja rajattu käyttöoikeuksilla. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterissä olevia tietoja luottamuksellisesti.

7 Muuta
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä rekisteriseloste on viimeksi päivitetty ja hyväksytty Nose Work Finland ry:n hallituksen kokouksessa 9.10.2020.