Yhdistysjäseneksi liittyminen

NWF:n säännöt mahdollistavat myös yhdistysjäsenet. Hakeakseen jäsenyyttä yhdistyksen tulee laittaa sähköpostia osoitteeseen jasenet@nwf.fi   

Jäsenhakemuksen ohjeet (kopio NWF:n säännöistä): “Yhdistysjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenyhdistysten tulee sitoutua noudattamaan lajia koskevia koesääntöjä ja muita määräyksiä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistysjäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Jäseneksi hakevan yhdistyksen on liitettävä jäsenhakemukseen sääntönsä sekä joko yhdistysrekisteriotteensa tai hallituksen pöytäkirjaote, jossa päätetään Nose Work Finland ry:n jäseneksi hakeutumisesta”

Yhdistysjäsenen liittymismaksu 10 € ja jäsenmaksu jäsenmäärän mukaan:

  • 1-29 jäsentä 30 €
  • 30-59 jäsentä 40 €
  • 60 tai yli jäsentä 50 €

Yhdistysjäsenenä 

  • käytössä on samat edut kuin henkilöjäsenillä
  • on oikeutettu anomaan harkinnanvaraista avustusta tapahtumatoimintansa tueksi
  • on mahdollista saada jäsenyhdistyksen tapahtumia näkyviin yhdistyksen tapahtumakalenteriin (myös jäsenlehdessä mainostaminen on mahdollista samoin ehdoin kuin henkilöjäsenille)


Jatkossa NWF:n jäsenyhdistykset ovat ne tahot, jotka järjestävät omalla toimialueellaan nosework-koulutusohjaajakoulutuksia (koulutusohjelman laatiminen on kesken).