Koulutustoiminta

NWF on kouluttanut kouluttajia noseworkin pariin yhdistyksen alkuajoista lähtien. 

NWF koulutusohjaaja nimikkeellä valmistui kouluttajia 2016-2019. 
Lajin koetoiminta siirtyi 2020 Kennelliiton alaisuuteen, ja sen jälkeen kouluttajien kouluttamisessa oli pieni tauko.  Vuonna 2023 nimike päätettiin muuttaa NWF kouluttajaksi, jotta se ei sekoitu niiden lajien koulutusohjaajiin, joita koulutetaan Kennelliiton alaisuudessa.