Epikset/möllikokeet

Epäviralliset kokeet on mainio keino testata: vastaavan koetoimitsijan tehtäviä, talkoolaisten tehtäviä, koepäivän läpivientiä, koirakoiden koevalmiutta. Useimmiten epävirallisissa kokeissa noudatetaan mahdollisimman tarkkaan virallisen kokeen sääntöjä ja ohjeita, jotta saadaan hyvää kokemusta virallista koepäivää ajatellen. Käytännön syistä joitakin poikkeamia kuitenkin tehdään. Tyypillisimmät poikkeamat: tuomarina toimii lajin pätevöidyn ylituomarin sijaan esim. kokenut kouluttaja, koealueita on vähemmän kuin vaadittu neljä, tilojen ja välineiden käytössä sovelletaan käytettyjä ja halpoja ratkaisuja eikä olla ehkä niin tarkkoja 30 vrk hajujen käsittelemättömyyssäännön kanssa etsintäalueilla.

Episten aikana osallistujat pääsevät kokeilemaan suorituksia koejännityksen alaisena, saavat tuntumaa siihen, kuinka koepäivänä toimitaan ja saavat arvion siitä, mikä on koirakon taso kyseisenä päivänä kyseisissä puitteissa. Saadun kokemuksen perusteella saatetaan vielä todeta tarve tehdä muutoksia tai lisäyksiä harjoitteluun, mutta joka tapauksessa epiksiin osallistuminen usein madaltaa kynnystä osallistua virallisiin kokeisiin, kun koepäivän kulku on tullut tutuksi.

Kokeen järjestämisen kannalta epikset tarjoavat hyvää kokemusta mm. logistiikan suunnitteluun ja koealueiden sekä aikataulun laatimiseen. Myös lomakkeiden täyttö sekä tarvittavien toimistotarvikkeiden ja välineiden tunnistaminen tulee testatuksi. Ja yleensä järjestäjät suorittavat etsintäalueet itsekin lopuksi, joten episten järjestämiseen käytetty vaiva tuo etua kaikille eri rooleissa sen toteutukseen osallistuville. 

Epikset on oiva tapa tutustuttaa myös yleisöä lajiin. Suositeltavaa onkin harkita sellaisia etsintäalueita, joissa yleisökin pääsee näkemään koirakoiden työskentelyä. Kaikilla kun ei ole vielä tietoa, ”miltä nosework näyttää”. Yleisössä saadun kokemuksen kautta saa myös helpoiten innostettua uusia harrastajia lajin pariin. Tässä lajissa on paljon, mikä koukuttaa, mutta alkusysäyksen saamiseksi tarvittavaa kosketuspintaa ei ole helposti tarjolla virallisten kokeiden kautta, joihin yleisön osallistumista on usein rajoitettu.

NWF:n jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa järjestämiensä episten tiedot jäsensihteerille halutessaan tapahtuman tiedot näkyviin nettisivujen Tapahtumat-kalenteriin.