Nose Work Finland ry hakee projektiryhmään tekijöitä

25.3.2023

Nose Work Finland ry hakee  NWF kouluttaja projektiryhmään tekijöitä:

  • kahta (2) sisällöntuottajaa 
  • yhtä (1) teknistä osaajaa 
  • yhtä (1) sääntö- asiantuntijaa

Tekijäryhmä tekee NWF kouluttaja kurssin materiaalin pohjautuen yhdistyksen asettamaan minimisisältöön yhteistyössä ja itsenäisesti 1.4-30.6.23. Mikäli kaikki on valmista 30.6. mennessä, saa ryhmä deadline-palkkion.  Tekijäryhmä toimii ostopalveluna ja saa työstään korvauksen.

Tekijäryhmä voi vaikuttaa sisältöön ja miten asiat esitetään kurssin kolmessa työpaketissa. Sisältöihin tarvitaan esimerkiksi tekstiä, videoita, kuvia, tehtäviä sekä luentoja. Paketit sisältävät materiaalin, jonka saa NWF jäsenyhdistys käyttöönsä saadessaan luvan pitää NWF kouluttaja-kurssin omassa yhdistyksessään.


Sisällöntuottajien tulee olla erittäin kokeneita kouluttajia, joilla on kokemusta erilaisten koirien ja koirakoiden kouluttamisesta noseworkin kaikilla tasoilla. Heidän tulee tuntea monia menetelmiä ja tapoja kouluttaa sekä ymmärtää miten voidaan auttaa kaiken rotuisten koirien sekä eritasoisten omistajien oppimista. Sisällöntuottajat voivat yhdessä jakaa materiaalien pakettien rakentamisen omien vahvuuksiensa pohjalta. Videoiden ja valokuvien käyttöön tulee olla siinä esiintyvien henkilöiden lupa. Sääntöasiantuntijan tulee olla erittäin kokenut ja tuntea säännöt sekä arvosteluohjeet perinpohjaisesti. Sääntöasiantuntija tarkistaa materiaalin, että se on noseworkin sääntöjen mukainen. Tekninen asiantuntija rakentaa paketin Linktree/Forms/Google Drive ympäristöön ja vastaa sen toimivuudesta.

Jaana Seppälä on projektipäällikkö ja Erja-Tiina Jussinheimo pedagoginen vastaava. Johtoryhmään kuuluvat projektipäällikön ja pedagogisen vastaavan lisäksi Saana Ojansivu ja Valtteri Kajaluoto NWF hallituksesta.

Tutustu lisää aiheeseen, palkkioihin ja projektisuunnitelmaan nwf.fi sivuilla tästä linkistä:
https://www.nwf.fi/kouluttajat/kurssit-ja-koulutukset/nwf-kouluttaja/

 MUOKATTU 24.3.2023