Sinustako NWF valmentaja?

20.5.2024

Nose Work Finland ry (NWF ry) validoi ensimmäistä kertaa lajin historiassa valmentajia koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Nosework lajina on Suomessa vielä nuori, mutta kiinnostus lajia kohtaan näyttää kasvavan koko ajan. Tarvitsemme lajiin valmentajia ja kouluttajia lisää! 


NWF ry on kouluttanut lajin pariin ensimmäiset tuomarit ja kouluttajia jo vuodesta 2015, jolloin laji oli vasta tuotu Suomeen. Jo lajin alkuvuosina olemme suunnitelleet koulutuspolkua, jolla otetaan nyt seuraava askel. Tällä validointiprosessilla halutaan vastata kasvavan harrastajamäärän tarpeisiin. NWF valmentaja on henkilö, joka voi valmentaa koirakoita noseworkissa ja hän voi myös toimia kouluttajana NWF kouluttaja-kurssilla, jossa hänellä käytössään valmis kurssikonsepti. 

Lisäksi hänet hyväksytään NWF valmentajien listalle, josta hänet löytää, kun haluaa asiantuntevaa ja erittäin kokenutta kouluttajaa NWF kouluttaja-kurssille tai muihin koulutuksiin 
 

NWF kouluttaja-kurssia on uudistettu ja se pilotoitiin 2023 syksyllä. 
Pilotin tietoihin voit tutustus nettisivulla

NWF kouluttaja kurssikonsepti:

  • uusien NWF kouluttajien koulutus
  • koulutusmateriaali on tehty pitäen silmällä lajin soveltuvuutta kaikenlaisille koirille ja ohjaajille sekä ottaen huomioon lajin koesäännöt
  • koulutusmateriaalille on tehty sääntötarkistus ylituomarin kanssa ja materiaali perustuu nykyaikaisiin koulutusmenetelmiin
  • kursseja voivat järjestää NWF ry:n jäsenyhdistykset
  • kurssin suorittaneelle NWF ry myöntää NWF kouluttaja- tittelin
  • kouluttajana kurssilla toimii NWF valmentaja tai ammatikseen kouluttava ylituomari

Validointiin tulleet hakemukset käsittelee NWF hallituksen koolle kutsuma ulkopuolinen työryhmä, johon kuuluvat Heidi Pasanen, Kirsi Suominen ja Pekka Alamommo

Työryhmä esittää NWF hallitukselle 15 validoitavaa NWF valmentajaa, jotka hallitus käsittelee. Hyväksymisestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti viimeistään 30.9.2024 mennessä, kun työryhmä on saanut työnsä valmiiksi.

Hakeminen:
Validoinnin pääsykriteerit ja hakemus validointiin löytyvät: NWF valmentajaksi validoituminen
HAKU VALIDOINTIIN AVOINNA 1.5. - 31.5.2024

Sinustako NWF valmentaj?