Yhdistysjäsenet

Nose Work Finland ry:n säännöt mahdollistavat myös yhdistysjäsenet


Jäsenyhdistyksen edut

 • Käytössä on samat edut kuin henkilöjäsenillä
 • 29.1.23 NWF:n hallituksen päätöksellä NWF jäsenyhdistyksen omat jäsenet saavat samat edut jäsenluennoista kuin NWF jäsenet. Käytännössä jäsenyhdistys tiedottaa jäseniään NWF luennoista ja maksutiedoista, kerää ilmoittautumiset ja ilmoittaa ne NWF:lle. 
 • On oikeutettu anomaan harkinnanvaraista avustusta tapahtumatoimintansa tueksi.
 • On mahdollista saada jäsenyhdistyksen tapahtumia näkyviin yhdistyksen tapahtumakalenteriin (myös jäsenlehdessä mainostaminen on mahdollista samoin ehdoin kuin henkilöjäsenille).

Jatkossa NWF:n jäsenyhdistykset ovat ne tahot, jotka järjestävät omalla toimialueellaan NWF Kouluttaja koulutuksia.


Yhdistysjäsenyyden hakeminen

Yhdistysjäsenyyttä haetaan sähköpostissa osoitteesta jasenet (ät)nwf.fi ja hakemuksen tulee sisältää:

 • kuluvan vuoden jäsenmäärä
 • laskutusosoite
 • yhdistyksen säännöt
 • pöytäkirjaote liittymispäätöksestä tai yhdistysrekisteriote

Yhdistysjäsenen liittymismaksu on 10 € ja jäsenmaksu jäsenmäärän mukaan:

 • 1-29 jäsentä 30 €
 • 30-59 jäsentä 40 €
 • 60 tai yli jäsentä 50 €

Kuitti jäsen- ja liittymismaksusta toimitetaan jäsensihteerille jasenet (ät)nwf.fi

Maksun saaja: Nose Work Finland ry

Tilinumero: FI73 5336 0120 0431 32

Viitenumero: 2121 2122 7

Summa:  (jäsenmaksu xx € )

Myös yhdistysjäsenten on hyvä tutustua rekisteriselosteeseen

Hallitus ilmoittaa jäsenyyden hyväksymisestä sähköpostilla, jonka jälkeen uusi jäsenyhdistys pääsee käyttämään jäsenyyden mukanaan tuomia etuja.

Jäsenhakemuksen ohjeet (kopio NWF:n säännöistä): “Yhdistysjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenyhdistysten tulee sitoutua noudattamaan lajia koskevia koesääntöjä ja muita määräyksiä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistysjäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Jäseneksi hakevan yhdistyksen on liitettävä jäsenhakemukseen sääntönsä sekä joko yhdistysrekisteriotteensa tai hallituksen pöytäkirjaote, jossa päätetään Nose Work Finland ry:n jäseneksi hakeutumisesta”


Harkinnanvaraiset avustukset

NWF:n jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus anoa avustusta osasta järjestämänsä tapahtuman kuluista. Avustusta voi anoa järjestetyistä kokeista tai muita tapahtumia varten, kuten vastaavakoetoimitsija- tai koulutusohjaaja-koulutukseen, jäsenleiriin tai muuhun vastaavaan tapahtumaan. Tapahtumat voivat siis olla myös muita kuin virallisia SKL kokeita.

Avustuksilla on tarkoitus tukea alueellista toimintaa ja aktiivisuutta järjestää toimintaa jäsenistölle kattavasti ympäri Suomen. Tavoitteena olisi mahdollistaa toiminnan järjestäminen myös niille alueille, joilla on pitkien välimatkojen tai vähäisen harrastajamäärän vuoksi haasteellisempaa järjestää tapahtumia.

Avustus myönnetään toteutuneiden kustannusten pohjalta jälkikäteen, ja avustuksen määrä on maksimissaan 30% tapahtuman kokonaiskustannuksista. Avustukselle on mahdollista hakea periaatepäätös ennakkoon, mutta maksu tapahtuu toimitettuun kululaskelmaan pohjautuen jälkikäteen. Poikkeustapauksissa on mahdollista maksaa osa tuesta etukäteen. Hakemus lähetetään osoitteeseen info (ät)nwf.fi ja se käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa.

Kokeiden ja tapahtumien järjestämiseen avustusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraavin perustein:

 • Kokeen / tapahtuman osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokeen järjestäminen alueella jäisi tappiolliseksi (esim. maakunnittain tai kennelpiireittäin)
 • Yhdistys on osoittanut aktiivisuutta kokeiden ja tapahtumien järjestämiseen olosuhteista huolimatta
 • Järjestävästä yhdistyksestä riippumattomista syistä tuomari- tai tilavuokrakulut nousevat budjetoitua huomattavasti korkeammiksi

Päivitetty 17.1.2024