Rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi
Nose Work Finland ry:n jäsenrekisteri
Nose Work Finland ry:n tapahtumien osallistujatiedot

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Nose Work Finland ry
Nettisivut: www.nwf.fi
Sähköposti: puheenjohtaja@nwf.fi

3 Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteriä ylläpidetään ainoastaan sähköisenä ja se muodostuu Nose Work Finland ry:n jäsenten tiedoista. Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa jäsenyyden varmistaminen ja tiedon jakaminen. Rekisterissä olevista tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Nose Work Finland ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä seuraavan vuoden loppuun mennessä.
Osallistujatiedot kerätään NWF:n tapahtumiin osallistujilta. Henkilötietojen perusteella voidaan tarkistaa henkilöiden jäsenyys ja jakaa tapahtumaan liittyvää tietoa. Muistiinpanot hävitetään tapahtuman jälkeen asianmukaisesti.

4 Rekisteriin merkittävät tiedot
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella hänen liittyessään jäseneksi. Rekisterinpitäjä ei vastaa jäsenten antamien tietojen oikeellisuudesta.
– Jäsenen kaikki etunimet, etunimi (kutsumanimi) ja sukunimi
– Jäsenen sähköpostiosoite
– Jäsenen lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja kotikunta
– Jäsenen matkapuhelinnumero (vapaaehtoinen)
– Jäsenen syntymäaika
Seuraavat tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin jäseneksi liittymisen ja/tai jäsenmaksun maksamisen jälkeen
– Jäsenyyden alkamispäivä
– Viimeisin jäsenmaksupäivä
– Jäsenyystyyppi
Jäsenellä ei ole mahdollisuutta lisätä rekisteriin muita tietoja.
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on milloin tahansa pääsy tarkastelemaan ja muokkaamaan omia tietojaan. Jäsen voi myös tarvittaessa pyytää korjaamaan virheelliset tietonsa tai vaatia tietojensa poistamista. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Jäsentä voidaan pyytää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Pyynnön toteuttamisesta voidaan kieltäytyä sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

5 Tietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

6 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiseen jäsenrekisteriin pääsy on rajattu rekisterin pääkäyttäjille sekä jäsenille henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Jäsenrekisterissä olevat tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterissä olevia tietoja luottamuksellisesti.
Osallistujatietoja käsittelevät tapahtuman järjestäjät.

7 Muuta
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä rekisteriseloste on viimeksi päivitetty ja hyväksytty Nose Work Finland ry:n hallituksen kokouksessa 11.08.2021.