Validointi työryhmä 2024

Työryhmän tehtävä on esittää NWF hallituksen hyväksyttäväksi NWF valmentajan validointihakemukset. Työryhmä nimetään hallituksen ulkopuolelta ammattikouluttajien, ylituomareiden ja harrastajien edustajista yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Työryhmälle maksetaan tehtävästä palkkio 120€/hlö/kokous.

Työryhmä käsittelee hakemukset annettujen validointikriteerien pohjalta painottaen, että validoitavalla on kokemusta erilaisten koirien ja koirakoiden kouluttamisesta niin kisatavoitteisesti kuin - lajin henkeen kuuluen - kotikoirillekin. Validoitavan kouluttajakokemus tulee olla laaja ja pohjautua lajin henkeen kuuluvien menetelmien käyttöön sekä hänen tulee osoittaa olevansa joustava vaihtamaan menetelmää koirakon tarpeiden mukaan. Validoitavalle tulee olla tärkeää, että ihminen oppii kouluttamaan omaa koiraansa. Näin hän tulee varmemmin jatkamaan koiran kanssa harrastamista myös itsenäisesti.

NWF ry on suunnitellut työryhmän valinnan tapahtuvaksi viimeistään 27.4.24 työryhmän työ alkaisi kesällä. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Validointihakemuksia otetaan max 15kpl ensimmäiseen validointiin. Työryhmä toimii itsenäisesti ja raportoi hallitukselle edistymisestään ja mahdollisista ongelmista.  NWF ry tukee työryhmän työtä kaikin mahdollisin keinoin. 

Validointityöryhmän jäsenen ei tarvitse olla NWF ry: jäsen.


Päivitetty 1.5.2024