Eettiset säännöt

Eettiset säännöt toimivat koulutustoiminnan perustana.

Nose Work Finland ry:n eettiset säännöt on muokattu lajiin sopiviksi Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisistä säännöistä.

1. Eläimen terveydentila

Eläimen terveydentila ja yksilölliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon koulutussuunnitelmaa laadittaessa ja koulutuksen aikana. Jos kipua tai sairautta epäillään, diagnoosin teko kuuluu eläinlääkärille.

Koepäivät ovat fyysisesti ja henkisesti raskaita, sillä haistelutehtävien lisäksi ne sisältävät paljon vaihtuvia tilanteita ja häiriötekijöitä. Ohjaajan / omistajan tulee totuttaa eläin etukäteen kokeiden kaltaisiin olosuhteisiin ja tehtävien vaatimustasoon.

2. Käytettävät koulutusmenetelmät

Eläimen ohjaaja / omistaja ja kouluttaja valitsevat kuhunkin tilanteeseen eläimen kannalta mahdollisimman miellyttävän koulutustavan. Se ei saa aiheuttaa eläimelle kipua tai pelkoa. Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö eivät kuulu koulutusmenetelmiin. Koulutuksen ei tule saada aikaan eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta.

3. Käsittelyn ja koulutuksen apuvälineet

Jos eläimen käsittelyssä ja koulutuksessa käytetään apuvälineitä, niistä ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, ohjaajalle / omistajalle, kouluttajalle tai ympäristölle. Eläimen ohjaajan / omistajan ja kouluttajan tulee tutustuttaa eläin ennalta kaikkiin koulutuksessa käytettäviin välineisiin ja opettaa eläimelle miten se voi halutessaan välttää välineen kosketuksen. Jos väline on jatkuvasti puettuna eläimelle tai muussa kevyessä kosketuksessa siihen, eläin tulee ensin siedättää välineen tuottamaan kevyeen perustuntumaan ja opettaa eläimelle sitten, miten se voi välttää taluttimen tai muun vastaavan kiristymisen. Perustuntuma ei saa olla niin voimakas, että se aiheuttaa eläimelle kipua tai epämukavuutta.

4. Koulutuksen ongelmatilanteet

Sekä eläimen ohjaaja / omistaja että kouluttaja pyrkivät ongelmatilanteissa aina ensisijaisesti tunnistamaan käyttäytymisen taustalla vaikuttavan todellisen syyn ja poistamaan sen, eikä vain hoitamaan oireita esimerkiksi yksinomaan koulutuksen keinoin. Jos eläin pelkää, eläimen ohjaaja / omistaja ja kouluttaja käyttävät aikaa ensisijaisesti pelon pois siedättämiseen. Eläintä ei tule altistaa pelon kohteelle (flooding), vaikka sillä voisi saada aikaan sen, ettei eläin enää lopulta kykene reagoimaan pelon aiheuttajaan.

5. Eläinsuojelulaki

Sekä eläimen ohjaajan / omistajan että kouluttajan tehtävä on huolehtia eläimen hyvinvoinnista, viihtyvyydestä ja siitä, että eläinsuojelulain ja asetusten vaatimuksia noudatetaan kaikissa koulutukseen ja siihen liittyvissä tilanteissa.