NWF kouluttaja projekti

NWF kouluttajan koulutusmateriaali työstetään valmiiksi syyskokouksen 2022 päätöksellä ostopalveluna. NWF kouluttajan koulutus tulee olemaan sisällöltään vastaavanlainen, kuin ennen vuotta 2020 valmistuneiden NWF koulutusohjaajien. 

NWF hakee materiaalin tekijöiksi kahta kokenutta nosework kouluttajaa ja  työn tarkastajaksi yhtä säännöt sekä arvosteluohjeet erittäin hyvin tuntevaa henkilöä, jota nimitetään sääntöasiantuntijaksi. Tekijöille annetaan työn pohjaksi koulutuksen runko/sisällysluettelo, johon heidän on lisättävä teksti sisältöä, kuvia ja videoita. He voivat lisätä runkoon myös muita tärkeiksi katsomiaan asioita. He voivat käyttää osittain hyödyksi NWF:ltä löytyvää materiaalia muuntaen sen mm. uusimpia virallisia sääntöjä vastaavaksi. Lisäksi tarvitaan yksi henkilö, joka työstää materiaalin sähköiselle oppimisalustalle: Linktree/Forms/Google drive-yhdistelmälle, jota on NWF hallituksen toimesta jo testattu käyttöön.

Työn määräksi on arviotu projektisuunnitelmassa seuraavasti:
5h/vko/hlö 25€/tunti = 500€/kk/hlö. Projektin kestoksi on määritelty 3 kuukautta. 

Työmäärän arvio perustuu valmiiseen sisällysluetteloon ja osittain valmiina olevaan materiaaliin.  Tekijän ollessa ollessa yrittäjä, sisältää kuukausittainen summa alv 24%. Jos tekijä on yksityishenkilö, on hän itse velvollinen suorittamaan työstään veron ja mahdolliset muut kulut. Työ ilmoitetaan tulorekisteriin maksettujen summien mukaan.

Tekijöiden lisäksi tarvitaan sääntöasiantuntija mukaan tarkistamaan lopullinen paketti.  Hänen tarkistuspalkkionsa on 400€. Mikäli sisällön tuottajaksi valitaan sääntöasiantuntija, saa hän koko materiaalin tarkastettuaan myös tämän palkkion. 

Projekti aloitetaan 1.4.23 ja deadline 30.6.2023. 
Deadline palkkio työn ollessa valmis aikataulussa 500€/hlö. 

YHTEENSÄ kulut yhdistykselle =
Kouluttajan koulutusmateriaalin kirjoittaminen valmiiksi ja julkaisu sähköiselle alustalle internettiin  2000€/hlö + sääntöasiantuntija 400€ = 6400€.


Päivitetty 10.3.2023